MELDEPLIKTIG HANDEL

Lars Sevald Skaare, primærinnsider i Veidekke ASA, har den 19. februar 2013 solgt 22 000 aksjer i Veidekke til kurs kr. 46,00. Etter salget har Lars Sevald Skaare en beholdning på 65 575 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12