MELDEPLIKTIG HANDEL

Terje Richard Venold, primærinnsider i Veidekke ASA, har den 11. desember 2012 solgt 35 000 aksjer i Veidekke til kurs kr. 44,00. Etter salget har Terje Richard Venold, inklusive aksjer eid av nærstående personer, en beholdning på 332 415 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12