MELDEPLIKTIG HANDEL

body { font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 13px;} table.hugin { border-color:black;} td.hugin { padding: 3px; border-color:black;}

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 27. november 2012 kjøpt 75 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 44,7333. Etter dette har Stiftelsen 2 737 aksjer i Veidekke.

Ansatte kjøpte 1 616 217 aksjer i Veidekke fra Stiftelsen i november 2012, jfr. børsmelding 19. november 2012.

Disse aksjene vil bli overført fra Stiftelsen i desember 2012. Stiftelsens beholdning er vist etter denne transaksjonen.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12