MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 25. juni 2013 kjøpt 11 303 aksjer i Veidekke til kurs kr 45,8559. Etter dette har Stiftelsen 63 505 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12