MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 19. juni 2013 kjøpt 30 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 46,70. Etter dette har Stiftelsen 46 702 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12