MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 10. juni 2013 kjøpt 110 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 47,30. Etter dette har Stiftelsen 6 987 aksjer i Veidekke.

Ledende ansatte kjøpte 1 191 155 aksjer i Veidekke fra Stiftelsen i mai 2013, jfr. børsmelding 15. mai 2013.

Disse aksjene vil bli overført fra Stiftelsen i juni 2013. Stiftelsens beholdning er vist etter denne transaksjonen.

Kontaktpersoner:
Finansdirektør Jørgen Michelet, tlf 91 74 38 56, jorgen.michelet@veidekke.no
Finanskonsulent Marte Hoggen Bolsø, tlf 93 63 25 77, marte.hoggen.bolso@veidekke.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12