MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 31. mai 2013 kjøpt 16 133 aksjer i Veidekke til kurs kr 47,00. Etter dette har Stiftelsen 830 086 aksjer i Veidekke.

Aksjene er ervervet for videresalg til ledende ansatte i Veidekke i forbindelse med aksjetilbudet i mai 2013.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12