header

MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 29. mai 2013 kjøpt 45 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 46,9944. Etter dette har Stiftelsen 811 453 aksjer i Veidekke.

Aksjene er ervervet for videresalg til ledende ansatte i Veidekke i forbindelse med aksjetilbudet i mai 2013.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12