MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 23. mai 2013 kjøpt 16 704 aksjer i Veidekke til kurs kr 46,2952. Etter dette har Stiftelsen 626 331 aksjer i Veidekke.

Aksjene er ervervet for videresalg til ledende ansatte i Veidekke i forbindelse med aksjetilbudet i mai 2013.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12