MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 13. mai 2013 kjøpt 564 aksjer i Veidekke til kurs kr 43,8363. Etter dette har Stiftelsen 510 637 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12