header

MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 10. mai 2013 kjøpt 2 161 aksjer i Veidekke til kurs kr 43,50. Etter dette har Stiftelsen 508 303 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12