MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 8. april 2013 kjøpt 50 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 45,80. Etter dette har Stiftelsen 473 642 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12