MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 25. mars 2010 kjøpt 50 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 48,40. Etter dette har Stiftelsen 641 414 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12