header

MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 5. april 2013 kjøpt 1 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 45,60. Etter dette har Stiftelsen 423 042 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12