MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 3. desember 2013 kjøpt 60 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 50,20. Etter dette har Stiftelsen 87 476 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12