MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 28. november 2013 kjøpt 115 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 50,9457. Etter dette har Stiftelsen 27 476 aksjer i Veidekke.

Ansatte kjøpte 1 563 480 aksjer i Veidekke fra Stiftelsen i november 2013, jfr. børsmelding 18. november 2013.

Disse aksjene vil bli overført fra Stiftelsen i desember 2013. Stiftelsens beholdning er vist etter denne transaksjonen.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12