MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 27. november 2013 kjøpt 234 968 aksjer i Veidekke til kurs kr 50,75. Etter dette har Stiftelsen 1 475 956 aksjer i Veidekke.

Aksjene er ervervet for videresalg til ansatte i Veidekke i forbindelse med aksjetilbudet i november 2013.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12