MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 14. november 2013 kjøpt 94 930 aksjer i Veidekke til kurs kr 50,75. Etter dette har Stiftelsen 641 988 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12