MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 13. november 2013 kjøpt 10 843 aksjer i Veidekke til kurs kr 50,6608. Etter dette har Stiftelsen 547 058 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12