MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 7. november 2013 kjøpt 30 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 50,5725. Etter dette har Stiftelsen 539 115 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12