MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 7. oktober 2013 kjøpt 30 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 47,50. Etter dette har Stiftelsen 449 669 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12