MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 3. oktober 2013 kjøpt 70 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 47,00. Etter dette har Stiftelsen 412 269 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12