MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 30. september 2013 kjøpt 100 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 46,90. Etter dette har Stiftelsen 337 694 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12