MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 27. september 2013 kjøpt 10 020 aksjer i Veidekke til kurs kr 46,9990. Etter dette har Stiftelsen 233 444 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12