MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 25. september 2013 kjøpt 16 475 aksjer i Veidekke til kurs kr 46,00. Etter dette har Stiftelsen 223 354 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12