MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 18. september 2013 kjøpt 14 500 aksjer i Veidekke til kurs kr 46,50. Etter dette har Stiftelsen 201 479 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12