MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 4. september 2013 kjøpt 30 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 45,80. Etter dette har Stiftelsen 169 217 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12