MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 24. mars 2014 solgt 224 900 aksjer i Veidekke til kurs kr 58,31, som tilsvarer volumveid gjennomsnittlig børskurs i perioden 17. - 23. mars 2014. Etter dette har Stiftelsen 146 537 aksjer i Veidekke.

Veidekke kjøpte Arcona AB med datterselskaper i desember 2013. De ansatte i disse selskapene fikk tilbud om å kjøpe aksjer i Veidekke med tegningsperiode 17. - 23. mars 2014. Totalt benyttet 57 ansatte tilbudet.

Disse aksjene vil bli overført fra Stiftelsen i april 2014. Stiftelsens beholdning er vist etter denne transaksjonen.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12