header

MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 10. mars 2014 kjøpt 125 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 54,9728. Etter dette har Stiftelsen 371 437 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12