header

MELDEPLIKTIG HANDEL

Lars Sevald Skaare, primærinnsider i Veidekke ASA, har den 18. februar 2014 solgt 6 066 aksjer i Veidekke til kurs kr. 52,3807. Etter salget har Lars Sevald Skaare en beholdning på 57 875 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12