MELDEPLIKTIG HANDEL

Lars Sevald Skaare, primærinnsider i Veidekke ASA, har den 15. januar 2014 solgt 3 934 aksjer i Veidekke til kurs kr. 50,00. Etter salget har Lars Sevald Skaare en beholdning på 63 941 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12