MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 14. januar 2014 kjøpt 32 346 aksjer i Veidekke til kurs kr 49,40. Etter dette har Stiftelsen 246 437 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12