header

MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 8. januar 2014 kjøpt 10 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 49,00. Etter dette har Stiftelsen 214 091 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12