MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 7. januar 2014 kjøpt 14 362 aksjer i Veidekke til kurs kr 48,5684. Etter dette har Stiftelsen 204 091 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12