MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 13. desember 2013 kjøpt 14 609 aksjer i Veidekke til kurs kr 47,6070. Etter dette har Stiftelsen 194 146 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12