MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 11. desember 2013 kjøpt 5 862 aksjer i Veidekke til kurs kr 47,90. Etter dette har Stiftelsen 119 537 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12