header

MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 10. desember 2013 kjøpt 37 507 aksjer i Veidekke til kurs kr 48,80. Etter dette har Stiftelsen 113 675 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12