MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 10. september 2014 kjøpt 40 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 64,6422. Etter dette har Stiftelsen 394 103 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12