MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 9. september 2014 kjøpt 12 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 65,484. Etter dette har Stiftelsen 354 103 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12