MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekke ansattes aksjekjøp har den 11. mars 2010 kjøpt 150 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 50,00. Etter dette har Stiftelsen 504 079 aksjer i Veidekke.

 Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12