header

MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 8. september 2014 kjøpt 30 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 65,5953. Etter dette har Stiftelsen 342 103 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12