MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 5. september 2014 kjøpt 5 518 aksjer i Veidekke til kurs kr 65,6425. Etter dette har Stiftelsen 317 945 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12