MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 4. september 2014 kjøpt 7 231 aksjer i Veidekke til kurs kr 65,75. Etter dette har Stiftelsen 312 427 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12