MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 3. september 2014 kjøpt 4 900 aksjer i Veidekke til kurs kr 65,75. Etter dette har Stiftelsen 305 196 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12