MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 2. september 2014 kjøpt 11 576 aksjer i Veidekke til kurs kr 65,75. Etter dette har Stiftelsen 300 296 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12