MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 29. august 2014 kjøpt 5 798 aksjer i Veidekke til kurs kr 65,75. Etter dette har Stiftelsen 288 720 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12