header

MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 22. august 2014 kjøpt 10 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 66,00. Etter dette har Stiftelsen 282 922 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12