MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 20. august 2014 kjøpt 13 128 aksjer i Veidekke til kurs kr 64,00. Etter dette har Stiftelsen 272 922 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12