MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 19. august 2014 kjøpt 8 996 aksjer i Veidekke til kurs kr 64,00. Etter dette har Stiftelsen 259 794 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12