header

MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 18. august 2014 kjøpt 3 031 aksjer i Veidekke til kurs kr 63,3404. Etter dette har Stiftelsen 250 798 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12